Wie ben ik?

Engagement

Als bemiddelaar is mijn toegevoegde waarde het herstellen van de communicatie zodat een duurzame, werkbare oplossing op maat mogelijk is. 

Er zijn in een conflict soms ook andere belanghebbenden, zoals kinderen bij een echtscheiding.  Het is voor mij essentieel dat er ook met hun belangen rekening wordt gehouden.

Conflicten gaan gepaard met veel emoties. 

Het is mijn missie om zo tussen te komen dat achteraf een respectvolle omgang met elkaar mogelijk is/blijft.  Verbindende communicatie is hier het sleutelwoord.


Rechtsbijstand bij bemiddeling voor minvermogenden is mogelijk.

Ervaring

Ik startte mijn professionele loopbaan in het notariaat. 

Nadien werkte ik enkele jaren op de griffie van het Hof van Beroep te Antwerpen om vervolgens in de financiële sector terecht te komen. 

Ik heb steeds een grote interesse gehad in menselijke relaties. 

Ik deed in het verleden veel vrijwilligerswerk, onder meer als voogd van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. 

Het is de combinatie van deze interesse met het juridische dat mij zo aanspreekt in de bemiddeling.

Ik heb een ruime ervaring in de financiële wereld.